• เพ้นท์เล็บด้วยพู่กัน

 • ปั้มลายเส้น

 • ตกแต่งเล็บด้วยวัสดุต่างๆ

 • โครงสร้างของเล็บ       การดูแลหน้าเล็บ

 • การต่อเล็บ PVC

 • การต่อเล็บคะครีลิค

 • การเติมโคนเล็บ

 • การถอดเล็บอะครีลิค

 • การปั้มนูด 3D

 • การทาสีเจล

 • การต่อเล็บเจล

 • เจลอาร์ต

สมัครเรียน

© 2023 by The Beauty Arts. Proudly created with Wix.com